Universeel geheugen

Herinneringen aan de oorlog

Arras was de enige stad in Frankrijk waar men op het front woonde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nadag de stad bovengronds volledig werd verwoest, ontplooide ze zich verder ondergronds. 24000 Britse soldaten werden gestationeerd in de ondergrondse steengroeven en bereidden de Slag om Arras voor, een van de meest ondenkbare verrassingsaanvallen in de geschiedenis die de stad in het hart van het conflict plaatste in april 1917. De Carrière Wellington, de Britse begraafplaats van Arras, de Canadese herdenkingspark van Vimy, het Letaille museum van Bullecourt, de begraafplaats van Notre-Dame de Lorette en tientallen gedenktekens van alle nationaliteiten in Artois doen terugdenken aan een veldslag met een werelds manoeuvre. 

Groepsverblijven